Ik heb €15 overgemaakt naar rek. nr. NL18INGB0660088576 t.n.v. MJ den Hartog en/of MHJ van Lobberegt o.v.v. ‘Themamiddag 24 juni’, of ga dit binnenkort doen.
Send a copy to my own email address