Huiskamersangha - nieuw!

De huiskamersangha is een nieuw initiatief (start: april 2017). Het is een groep van mensen die betrokken willen zijn bij elkaar en elkaar vanuit boeddhistisch perspectief willen ondersteunen op het spirituele pad. Tijdens bijeenkomsten kunnen er bepaalde onderwerpen besproken worden. Bijvoorbeeld: vergankelijkheid, karma, etc. De bijeenkomsten kenmerken zich door een respectvolle en diepgaande benadering van elkaar en het besprokene. Een gezamenlijke meditatie maakt altijd deel uit van de bijeenkomst.

De huiskamersangha is een vaste groep van maximaal 10 mensen die om de 6 weken op een vrijdagavond bij de persoon thuis komt die deze avond heeft georganiseerd. Van deelnemers wordt de intentie verwacht om een langdurige band aan te gaan met de huiskamersangha.

 

Praktisch:

 • Tijd: vrijdagavond om de 6 weken. Inloop 19.30. Start 20 uur. Einde 22.00 uur met uitloop tot 22.30.
 • Interesse in deelname? Een keertje 'proef' meedraaien? Meld je aan bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (secretariaat). 
 • Deelnemers krijgen per keer een week of 2 van tevoren van Grada informatie over de avond. Grada krijgt die informatie weer van de organisator van de avond
 • Zijn er meer dan 10 mensen die deel willen uitmaken van de huiskamersangha? Het surplus komt dan op een wachtlijst. Bij genoeg mensen op de wachtlijst kunnen zij weer een nieuwe huiskamersangha vormen.
 • Regelmatig zal er een bericht in de nieuwsbrief van Vipassana Culemborg geplaatst worden met informatie over de huiskamersangha. 
 • De organisator zorgt naast de inhoud ook voor koffie, thee, fris, koekjes. Geen luxe.
 • Aan einde van iedere bijeenkomst wordt gevraagd wie het volgende keer wil organiseren en het thema en de invulling daarvan wil bepalen.

 

Kader van iedere bijeenkomst van de huiskamersangha:

 1. Vanuit boeddhistisch perspectief bespreken/behandelen van bepaald onderwerp (voorbeeld: vergankelijkheid, karma, etc.)
 2. Organisator bepaalt onderwerp en hoe dit besproken wordt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een filmpje, een oefening, een gedicht, etc.
 3. Iedere keer beginnen met 20 min meditatie
 4. Verder vast kader zal gaandeweg gezamenlijk ontwikkeld worden. Denk aan regels van hoe met elkaar om te gaan (elkaar uit laten spreken, niet ongevraagd invulling geven aan het verhaal van een ander, etc). 
 5. In 1e instantie alleen deelnemers uit de inloopgroep van Vipassana Culemborg. Als het eenmaal loopt wellicht ook deelnemers van buiten.


Data & locatie:

21 april 2017. Thema: vergankelijkheid. Organisator: Gert Blom. Locatie: Voorstraat 131 in Beesd. 

 

En verder:

De huiskamersangha is nieuw. Hij zal zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen en veranderen. De huiskamersangha is een initiatief van een aantal leden van Vipassana Culemborg: Ben van Kouterik, Conny Smits, Grada Lautenbach, Gert Blom, Mari den Hartog en Marianne van Lobberegt.